Om de begrippen voor economie te leren, heb ik voor mijn leerlingen begrippenlijsten op Quizlet gezet. Deze zijn door iedereen vrij te gebruiken.
Quizlet is een krachtig middel voor differentiatie en meer betrokkenheid in de les. Onderzoek wijst uit dat lesstof op verschillende manieren aanbieden er voor zorgt dat het beter wordt onthouden, en een bepaalde mate van gamification zorgt voor meer betrokkenheid.

Andere projecten