Onderwijsontwikkelaar ontwikkelt lesmateriaal vanuit de praktijk.

BeleggerUitlegger
Auteur

BeleggerUitlegger is een website voor jongeren met betrouwbare en onafhankelijke informatie over beleggen. Het is een initiatief van Stichting Capital Amsterdam. Als auteur mag ik een bijdrage leveren aan dit project.
Economie voor vmbo
Open lesmateriaal

Economievoorvmbo.nl is ontstaan om mijn leerlingen te ondersteunen met leren. Uiteraard kan iedereen er vrij gebruik van maken. Ik geloof in delen van lesmateriaal onder docenten en leerlingen.
LessonUp
Ambassadeur

Met LessonUp maak of arrangeer je digitale en interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Als gebruiker van het eerste uur vervul ik graag de rol als ambassadeur.
Malmberg
Auteur

Malmberg geeft twee methodes uit voor economie: Economisch Bekeken en Praktische Economie. Aan beide methodes mag ik als auteur mijn bijdrage leveren.
Niftarlake College is een school voor mavo, havo en vwo in Maarssen. Ik geef economie aan de mavo en houd me daarnaast bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal.
Onderwijz
Maker van e-learning
Onderwijz is een platform voor online leren voor docenten. Voor dit platform mag ik trainingen maken. Ik richt me daarbij op digitale tools, die het lesgeven en het werken in het onderwijs efficiënter en doelmatiger kunnen maken.
Back to Top